21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 5. zastupitelstva města

Z 5. zasedání Městského zastupitelstva v Brušperku, konaného dne 24. února 2000

MZ – 5/KONSTATOVALO, ŽE

 • 9. 5. zasedání městského zastupitelstva je schopno se usnášet.
 • 10. K zápisu ze 4. zasedání městského zastupitelstva nebyly vzneseny námitky.

MZ – 5/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 15. Určení pracovníků MěÚ pro 5. zasedání MZ:
  • zapisovatelka pí Jarmila Humplíková
  • vedoucí protokolu Ing. Petr Urbanec.
 • 16. Splnění úkolů č. 6 a 7 z ukládací části usnesení 4. zasedání MZ.

MZ – 5/ZVOLILO

 • 14. Ověřovatele zápisu 5. zasedání městského zastupitelstva ve složení: Ing. Dlouhý Jiří, Ing. Kuchař Milan.
 • 15. Návrhovou komisi k usnesení 5. zasedání městského zastupitelstva ve složení: paní Bratterová Růžena, p. Dlouhý Lubomír, Mgr. Hlubek Zdeněk.

MZ – 5/SCHVÁLILO

 • 47. Program 5. zasedání městského zastupitelstva.
 • 48. Členství Města Brušperk ve „Sdružení měst a obcí – akcionářů České spořitelny, a.s.“
 • 49. Bezodkladné řešení havarijního stavu ZŠ Dr. Martínka v roce 2000 s vyčleněním podílu vlastních finančních prostředků ve výši nejméně 50 % celkových nákladů stavby.

MZ – 5/ROZHODLO

 • 20. V souladu s bodem 6.7. OZV č. 3/1999 poskytnout půjčku následujícím žadatelům:
  • a) Stanislavu Fialovi, bytem Brušperk, Dr. Martínka 192 ve výši Kč 220 000,- na vznik nové bytové jednotky a opravu havarijního stavu střechy v rodinném domu č. p. 192.
  • b) Nikol a Petru Hajnošovým, bytem Brušperk, Jožky Matěje 940 ve výši Kč 200 000,- na vznik nové bytové jednotky z půdní nástavby rodinného domku č. p. 940
  • .

  • c) Blance Holaníkové, bytem Brušperk, Klepary 75 ve výši Kč 100 000,- na výměnu oken dvou bytových jednotek, na opravu fasády a opravu havarijního stavu střechy rodinného domku č. p. 75.
  • d) Pavle a Pavlu Kandravým, bytem Brušperk, Veselíčko 286 a Gruntovní 975 ve výši Kč 130 000,- na dodatečnou izolaci domu, změnu vytápění z pevných paliv na paliva ekologická, výměnu oken a vybudování WC a koupelny v rodinném domku č. p. 344.
  • e) Vítězslavě Karasové, bytem Brušperk, Fryčovická 123 ve výši Kč 120 000,- na vznik nové bytové jednotky z půdní nástavby v rodinném domku č. p. 123.
  • f) Lence Neuwirthové, bytem Brušperk, Náměstí J. Á. Komenského 37 ve výši Kč 20 000,- na opravu fasády včetně oplechování domu č. p. 37.
  • g) Ivo Pinkavovi, bytem Brušperk, Dr. Martínka 193 ve výši Kč 200 000,- na vznik nové bytové jednotky z půdní nástavby v rodinném domku č. p. 193. a zmocňuje starostu města podpisem smluv o půjčce v souladu s čl. 7 OZV č. 3/1999.
 • 21. O darování pozemku p. č. 1947/2-zahrada o výměře 846 m2 v lokalitě Borošín do majetku Města Brušperk a zmocňuje starostu a zástupce starosty k podpisu darovací smlouvy.

Brušperk 24. února 2000
Zapsala: Jarmila Humplíková
Návrhová komise: pí Bratterová Růžena, p. Dlouhý Lubomír, Mgr. Hlubek Zdeněk
Ing. Ivan Krupník, starosta, Ing. Pavel Káňa, zást. starostyRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky