21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 6. zastupitelstva města

Z 6. zasedání Městského zastupitelstva v Brušperku, konaného dne 20. března 2000

MZ – 6/KONSTATOVALO, ŽE

 • 11. Zasedání městského zastupitelstva je schopno se usnášet.
 • 12. K zápisu ze 5. zasedání městského zastupitelstva nebyly vzneseny námitky.

MZ – 6/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 17. Určení pracovníků MěÚ pro 6. zasedání MZ:
  • zapisovatelka pí Jarmila Humplíková
  • vedoucí protokolu Ing. Petr Urbanec.
 • 18. Návrh diferenciace mzdových prostředků pracovníků MěÚ dle předlohy č. 6b s platností od 1. 1. 2000.

MZ – 6/ZVOLILO

 • 16. Ověřovatele zápisu 6. zasedání městského zastupitelstva ve složení: Ing. Káňa Pavel, Mgr. Neuwirthová Jaroslava.
 • 17. Návrhovou komisi k usnesení 6. zasedání městského zastupitelstva ve složení: Mgr. Hlubek Zdeněk, Ing. Nelhybel Zdeněk, Ing. Vicher Miroslav.

MZ – 6/SCHVÁLILO

 • 50. Program 6. zasedání městského zastupitelstva doplněný o body 6a až 6e.
 • 51. Úpravu rozpočtového provizoria Města Brušperk na leden až květen 2000 ve výši 12,1 mil. Kč.
 • 52. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2000 o místních poplatcích.
 • 53. Použití hospodářského výsledku Domova důchodců Ondráš za rok 1999 ve výši 806 tis. Kč k pokrytí nedobytných pohledávek (22 tis. Kč), přidělení zbytku (784 tis. Kč) do rezervního fondu DD Ondráš a do fondu odměn DD Ondráš 0 Kč.
 • 54. Změnu dopravního značení (zákaz vjezdu nákladních motorových vozidel do jednosměrné ulice) na ul. Dr. Martínka v úseku od Horního Koťbachu

MZ – 6/ROZHODLO

 • 22. O nabytí 142 ks akcií SmVaK Ostrava, a. s., a jejich zaúčtování do majetku města.
 • 23. O prodeji 142 ks akcií SmVaK Ostrava, a. s., společnosti Anglian Water OVERSEAS HOLDINGS LIMITED za cenu 850 Kč/kus a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
 • 24. O vstupu Města Brušperk do zájmového sdružení s názvem „Sdružení obecních televizí“ a zmocňuje starostu města k podpisu dodatku stanov SOTV.
 • 25. O účasti Města Brušperk v projektu „Zlepšení čištění odpadních vod povodí Ondřejnice“.

MZ – 6/ULOŽILO

 • 10. Zabezpečit realizaci bodu 54 MZ-6/SCHVÁLILO.
  • T: do 30.6.2000
  • Z: zástupce starosty

Brušperk 20. března 2000
Zapsala: Jarmila Humplíková
Návrhová komise: Mgr. Hlubek Zdeněk, Ing. Nelhybel Zdeněk, Ing. Vicher Miroslav
Ing. Ivan Krupník, starosta , ing. Pavel Káňa, zást. starostyRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky