7.12.2019 Svátek slaví Ambrož

Usnesení 7. zastupitelstva města

7. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 26. března 2008

ZM – 7/BERE NA VĚDOMÍ

 • 120. Zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Pavla Prejdy a Ing. Svatopluka Slováka o ověření zápisu 6. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 19. prosince 2007.
  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 121. Zápis kontrolního výboru zastupitelstva města č. 5/2008.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 122. Zápis finančního výboru zastupitelstva města č. 9 a č. 10.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 123. Vyhodnocení úkolů stanovených v Programu rozvoje města Brušperka pro rok 2007.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 124. Zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho finančními prostředky ze dne 20.12.2007.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 125. Závěrečný zápis DSO Sdružení obecních televizí za rok 2007.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 126. Rozpočet DSO Sdružení obecních televizí na rok 2008.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se

ZM – 7/URČUJE

 • 127. Ověřovatelé zápisu 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 3. 2008:
  paní Marcelu Šodkovou a Mgr. Jaroslava Vichra.
  Hlasování: 9-pro, 0-proti, 2-zdržel se

ZM – 7/SCHVALUJE

 • 128. Program 7. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2008.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 129. Rozpočet města Brušperka na rok 2008 dle tabulky č. 1 (závazné ukazatele) takto:
  • celkové příjmy rozpočtu ve výši 56 302,00 tis. Kč
  • financování ve výši – 594,00 tis. Kč
  • celkové zdroje ve výši 55 708,00 tis. Kč
  • běžné a kapitálové výdaje ve výši 53 670,30 tis. Kč
  • rezerva výdajové části rozpočtu ve výši 2 037,70 tis. Kč
  • celkové výdaje rozpočtu ve výši 55 708,00 tis. Kč.

  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se

 • 130. Rozpočtový výhled města Brušperka na léta 2009 až 2010 vč. přílohy k rozpočtovému výhledu.
  Hlasování: 8-pro, 0-proti, 5-zdržel se

ZM – 7/ROZHODUJE

 • 131. O poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Brušperk ve výši Kč 200 000,00.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 2-zdržel se
 • 132. O poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS ve výši Kč 110 000,00.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 133. O poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV ve výši 100 000,00.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 134. O poskytnutí dotace Sdružení Lašan Brušperk ve výši Kč 85 000,00.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 2-zdržel se
 • 135. O neposkytnutí dotace Lašskému společenství o.s. ve výši Kč 80 000,00.
  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 3-zdržel se
 • 136. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperka Sportovnímu klubu Brušperk, IČ 45235457 ve výši Kč 200 000,00 a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 2-zdržel se
 • 137. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperka Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ 19014929 ve výši Kč 110 000,00 a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 138. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperka Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV, IČ 45235210 ve výši Kč 100 000,00 a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 139. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperka Sdružení Lašan Brušperk, IČ 47862092 ve výši Kč 85 000,00 a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 2-zdržel se

ZM – 7/STANOVÍ

 • 140. Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.3.2008 ve výši:
  • a) členům zastupitelstva města 630,- Kč
  • b) členům rady města 2 460,- Kč
  • c) předsedům výborů zastupitelstva města 2 130,- Kč
  • d) předsedům komisí rady města 2 130,- Kč
  • e) členům výborů zastupitelstva města 1 800,- Kč
  • f) členům komisí rady města 1 800,- Kč

  Měsíční odměnu v případě souběhu několika funkcí poskytovat neuvolněnému členovi zastupitelstva města jako souhrn odměn za jednotlivé funkce.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 2-zdržel se

Zastupitelstvo města projednalo bez usnesení:

 • 7. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • Převod nemovité věci – části pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 1039/7 o výměře cca 50 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Studniční manželům JUDr. Ivaně a Ing. Petru Knop-Kostkovým, bytem Brušperk, Na Vyhlídce 1022 za smluvní cenu ve výši 200,00 Kč/m2 (Hlasování: 7-pro, 0-proti, 6-zdržel se).
 • Návrh Ing. Štěpána Dubového vzít na vědomí bod č. 5 „Návrh rozpočtového výhledu města Brušperka na léta 2009 až 2010 vč. přílohy k rozpočtovému výhledu“ (Hlasování: 4-pro, 1-proti, 7-zdržel se, 1-nehlasoval).
 • Plánovaný termín 8. zasedání zastupitelstva města dne 18. června 2008.

V Brušperku 8. dubna 2008
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky