21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 9. zastupitelstva města

z 9. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 25. února 2004

M – 9/KONSTATUJE, že

 • 16. 9. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 17. K zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny námitky.

ZM – 9/BERE NA VĚDOMÍ

 • 30. Určení pracovníků MěÚ pro 9. zasedání ZM:
  • vedoucí protokolu: Ing. Petr Urbanec
  • zapisovatelka: Jarmila Humplíková.
 • 31. Zprávu o výsledku kontroly finančního výboru zastupitelstva města provedenou v Mateřské škole Brušperk, příspěvkové organizaci.
 • 32. Zprávu pracovní skupiny ZM na využití prostor ZUŠ, ZŠ a MŠ v souvislosti s uvolněním Dětského domova Brušper
 • 33. Den 31. března 2004 jako plánovaný termín 10. zasedání zastupitelstva města.

ZM – 9/URČUJE

 • 10. Ověřovatele zápisu 9. zasedání zastupitelstva města:
  Yvetta Daňková, Ing. Jiří Dlouhý.

ZM – 9/SCHVALUJE

 • 40. Program 9. zasedání zastupitelstva města s tím, že původní body programu č. 9, 10 a 11 se vypouští. Původní body programu č. 12, 13 a 14 se označují jako body č. 9, 10 a 11.
 • 41. Rozpočtové opatření RO č. IV/2003 ve výši 3 679,2 tis. Kč dle předlohy č. 2.
 • 42. Smlouvu o zřízení věcného břemene se SME a.s. Ostrava, 28. října 3123/152, IČ 47675691 na vedení a provozování venkovního vedení nn na pozemcích parc. č. 2899 a 2903/1 k. ú. Brušperk, lokalita Borošín, nacházející se ve vlastnictví města Brušperk.
 • 43. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky města Městská knihovna Brušperk s účinností od 1.1.2004.

ZM – 9/ROZHODUJE

 • 39. O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky manželům Jiřímu a Evě Filipcovým, bytem Středoškolská 6, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700
 • 30, na vznik nové bytové jednotky z nebytových prostor u rodinného domu č.p. 934 v celkové výši 180 000,– Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.
 • 40. O umístění „klubu maminek“ v prostorách radnice města.

ZM – 9/UKLÁDÁ

 • 5. Jednat s Krajským úřadem MSK o navrhovaných opatřeních pracovní skupiny zastupitelstva města a průběžně informovat zastupitelstvo města
  • Z: starosta
  • T: dle textu.
 • 6. Požádat odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ ve Frýdku-Místku o posouzení dopravního řešení a dopravního značení na náměstí a v přilehlých ulicích
  • Z: starosta
  • T: březen 2004.

Brušperk 3. března 2004
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky