31.10.2020 Svátek slaví Štěpánka

Výroční zpráva za rok 2010

O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Povinný subjekt: Město Brušperk

Městský úřad Brušperk

Obsah:

  1. Výroční zpráva za rok 2010 podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím)
  2. Poskytnutí informací ústně nebo telefonicky.

Ad 1/

V souladu s § 18 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím zveřejňujeme výroční zprávu za kalendářní rok 2010 o činnosti v oblasti informací takto:

– počet podaných žádostí o informace 4

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí 0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

– opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání

zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí informace

a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti

se soudním řízením o právech a povinnostech podle zákona

o svobodném přístupu k informacím, a to včetně nákladů na své

vlastní zastupování zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 0

výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytností

poskytnutí výhradní licence 0

– počet stížností podaných podle § 16a) zákona o svobodném přístupu

k informacím, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0

další informace vztahující se k uplatnění zákona o svobodném

přístupu k informacím 0

Ad 2/

Žádosti o poskytnuté informace podané ústně nebo telefonicky poskytli uvolnění členové zastupitelstva Města Brušperk a zaměstnanci zařazeni do Městského úřadu Brušperk v rozsahu svých pracovních náplní.

Zároveň za účelem zveřejňování informací vydává Město Brušperk bezplatně Brušperský zpravodaj, který je prostřednictvím České pošty, s. p. doručován do každé domácnosti na území města Brušperka. Zpravodaj je k nahlédnutí na MěÚ, městské knihovně a informačním centru. Jeho obsah je společně s dalšími informacemi zveřejňován na internetové stránce města www.brusperk-mesto.czRubrika: Výroční zprávyKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky