Město Brušperk
Město Brušperk
Město Brušperk
Město Brušperk

Pouť 2024

Obecné pokyny ke způsobu a podmínkám objednávání prodejních míst na tradiční Brušperskou pouť, která se bude konat ve dnech 27. – 28. 4. 2024

Pořadatelem je město Brušperk

 1. Stánek či prodejní zařízení (dále jen stánek) smí být postaven se souhlasem pořadatele jen na místě, které má prodejce zarezervované či které mu bylo přiděleno. Prodávat lze jen na vyznačených místech, viz přiložené mapy s rozmístěním stánků. Na jiných místech je prodej zakázán.
 2. Cena za 1 m2 prodejního místa je 10,- Kč za den, za 1 prodejní místo tedy 60,- Kč za den.
 3. Prodejní místo má velikost: šířka 3 m, hloubka 2m.
 4. Pokud bude prodejní stánek zasahovat do dalšího prodejního místa, prodejce zaplatí poplatek za celé další prodejní místo.
 5. Nelze rezervovat ½ prodejního místa.
 6. Součástí prodejního místa není parkovací místo ani napojení na elektřinu.
 7. Rezervovat prodejní místa na Brušperskou pouť 2024 je možné od 4. 3. 2024, a to e-mailem, telefonicky nebo osobně.

Kontakty:

Město Brušperk, K náměstí 22, 739 44 Brušperk,

tel. 591 144 460, 602 428 823,

e-mail: pavlasova@brusperk-mesto.cz

zodp. referentka: Markéta Pavlasová

 1. U rezervace je nutné uvést IČ, tel. kontakt a e-mail prodejce. Rezervace Vám bude potvrzena ze strany města.
 2. Po potvrzení ze strany města bude prodejní místo rezervováno 7 dní, během kterých je nutno za něj uhradit poplatek. Platbu lze provést na účet města č.: 190 526 977/0300, nebo přímo na pokladně Městského úřadu Brušperk v úřední dny. U platby je nutné uvést variabilní symbol, kterým je číslo prodejního místa. Doklad o zaplacení poplatku z prodejního místa musí prodejce na požádání kdykoliv předložit.
 3. V případě neprovedení úhrady do 5 dnů od rezervace bude prodejní místo automaticky uvolněno (bez jakéhokoliv upozorňování na neprovedení platby) pro dalšího zájemce. 
 4. Prodejní místa musí být uhrazena do 24. 4. 2024. Po tomto termínu budou všechny neuhrazené rezervace zrušeny.
 5. Již uhrazený poplatek se nevrací – pouze v případě, že pořadatel sám akci (pouť) zruší. 
 6. Je zakázáno umísťování stánků mimo stanovený prostor, viz přiložené mapy s rozmístěním stánků níže.
 7. Stánky mohou být postaveny nejdříve v 7 hodin prvního dne konání pouti.
 8. Prodejci jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů.
 9. V souladu se zákonem o odpadech je každý prodejce povinen na své náklady zlikvidovat veškerý odpad, který mu jeho činností vznikne a prodejní místo uvést do původního stavu.

V zájmu klidného průběhu pouti žádáme důrazně o dodržování těchto pokynů. Přejeme všem příjemnou pouť a děkujeme za účast.

V odkazech dole naleznete přehledové tabulky s místy, které si jako prodejci můžete zarezervovat. Všechna místa jsou označena jako volno/obsazeno

Po výběru konkrétního místa pokračuje dle 7. bodu obecných pokynů na záložce vedle


Rezervační místa - lokalita Náměstí J.A. Komenského:

https://1drv.ms/x/s!Air_DQ3mjg8hgQrhhNy9GHqPvmCe?e=sxDnuF


Rezervační místa - lokalita ulice U tří lip :

Rezervace _U3lip.xlsx

AKTUÁLNĚ

Rychlý kontakt

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451
E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300
Datová schránka: 37cbe8h

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů