Město Brušperk
Město Brušperk
Město Brušperk
Město Brušperk

Formuláře - Stavební úřad

Návrh na pořízení změny ÚP

Návrh-na-pořízení-změny-ÚP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 213,96 kB

Ohlášení dokončení stavby

Ohlášení dokončení stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 265,57 kB

Prohlášení - odborné vedení provádění stavby, stavební dozor

Prohlášení - odborné vedení provádění stavby, stavební dozor.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 43,59 kB

Prohlášení - stavbyvedoucí, stavební dozor

Prohlášení - stavbyvedoucí, stavební dozor.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 35,96 kB

Zpětvzetí žádosti

Zpětvzetí žádosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,71 kB

Žádost o ověření pasportu stavby

Žádost o ověření pasportu stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 45,29 kB

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území stanovených vyhláškou č. 5012006 Sb. – za podmínek uvedených v § 169 stavebního zákona č. 1832006 Sb.

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území stanovených vyhláškou č. 5012006 Sb. – za podmínek uvedených v § 169 stavebního zákona č. 1832006 Sb..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 28,9 kB

Žádost o prodloužení doby trvání stavby

Žádost o prodloužení doby trvání stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 29,02 kB

Příloha č. 1 – Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Příloha-č.-1-Žádost-o-vydání-rozhodnutí-o-umístění-stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 41,47 kB

Příloha č. 2 – Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Příloha-č.-2-Žádost-o-vydání-rozhodnutí-o-změně-využití-území.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 39,73 kB

Příloha č. 3 – Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Příloha-č.-3-Žádost-o-vydání-rozhodnutí-o-změně-vlivu-užívání-stavby-na-území.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 39,1 kB

Příloha č. 4 – Žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků

Příloha-č.-4-Žádost-o-vydání-rozhodnutí-o-dělení-a-scelování-pozemků.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 36,75 kB

Příloha č. 5 – Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Příloha-č.-5-Žádost-o-vyádní-rozhodnutí-o-ochranném-pásmu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 35,34 kB

Příloha č. 6 – Žádost o vydání společného povolení

Příloha-č.-6-Žádost-o-vydání-společného-povolení.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 45,09 kB

Příloha č. 7 – Oznámení záměru

Příloha-č.-7-Oznámení-záměru.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,97 kB

Příloha č. 8 – Ohlášení stavby

Příloha-č.-8-Ohlášení-stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,56 kB

Příloha č. 9 – Žádost o stavební povolení

Příloha-č.-9-Žádost-o-stavební-povolení.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,49 kB

Příloha č. 10 – Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Příloha-č.-10-Oznámení-stavebního-záměru-s-certifikátem-autorizovaného-inspektora.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 36,66 kB

Příloha č. 12 – Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Příloha-č.-12-Žádost-o-vydání-kolaudačního-souhlasu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 39,04 kB

Příloha č. 13 – Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Příloha-č.-13-Žádost-o-povolení-předčasného-užívání-stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,04 kB
Zobrazeno 1-20 ze 23